Świadczymy usługi w zakresie:

Kompleksowa obsługa księgowa

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji do GUS
 • Rozliczenia roczne PIT

Obsługa Kadrowo - Płacowa

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowywanie świadectw pracy
 • Przygotowywanie list płac
 • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowywanie deklaracji ZUS
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych
  na podstawie innych umów

Usługi doradcze

 • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych
 • Przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń
 • Porady w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji,
  zawiadomień.

Usługi finansowe

 • Ubezpieczenia
 • Leasing
 • BHP
 • Usługi prawnicze

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?